12.6. Mentalni preblisk

Pri zdravljenju torej ne uporabljamo besedila pravila, temveč le zaporedje slik, slikovno pretvorbo izbranega pravila, ki jo možgani zelo dobro poznajo in razumejo. Sam film zaporedja slik omenjenih pravil poteka oz. se lahko izvede v hipu in nam omogoča zelo hitro izvajanje pravil brez sistema »vklop-izklop«.

Res je tudi to, da je komunikacija z možgani s pomočjo slik stoodstotno izvedljiva, kajti ego je v tej kombinaciji neznan, ker poteka sporazumevanje z možgani na višjem duhovnem nivoju, kjer ego ne egzistira in nas logično tudi ne more motiti. Vsaka transformacija, ki jo terapevt z življenjsko-kozmično energijo izvede s pomočjo slik, dobljenih s pretvorbami besedil, se realizira neovirano.


Hiter postopek prenašanja zaporedja slik naših pravil na pacienta deluje kot preblisk in zato sem ga tako tudi poimenoval: mentalni preblisk. Predvidevam, da so vsi znani zdravilci čudodelniki v zgodovini delali čudeže prav s transformacijami s pomočjo slik. Bili so hitri in za njihov čas neverjetno uspešni.


Delo s prebliski daje čudovite rezultate, vsaka transformacija je maksimalno in uspešno izvedena, brez negativnih zunanjih vplivov in ovir; čas zdravljenja je minimalen: v nekaj minutah lahko ozdravimo slabo energetsko stanje pacienta. Delo terapevta je v očeh nepoučenega opazovalca pravi čudež, saj je samo s pogledom in položitvijo rok na obolelega njegov pacient okreval.

arrow_right_alt