12. Delo z mentalnimi prebliski

Transformacije, definirana pravila, molitev, skrite besede magije, mantre, besedila za urok in podobno zapisujemo in oblikujemo, da se nam ne bi zgodilo, kot se je v zgodovini zgodilo neštetokrat, da pozabimo na skrivni tekst ali umremo, izbranega besedila pa ne prenesemo na sposobnega in izbranega naslednika in s tem človeštvo za vedno izgubi pomembno besedilo, izkušnjo ali inovacijo. Besedilo za transformacije ali mantre je sestavni del protokola in ga je pri obredih treba natančno izgovoriti ali preoblikovati v duhovno govorico. Tako je bil tekst za spremembo enega energetska stanja v drugo vedno skrit pred nepoučenimi in je varovalec teksta praviloma moral celo zapriseči obljubo molčečnosti. Danes tako obliko varovanja besedil z zaprisego še najdemo pri obredih tajnih društev in sekt ter pri vzgoji duhovnikov različnih religij.

arrow_right_alt