2.5. Peto pravilo

PETO PRAVILO ALI TRETMA zdravljenje organa ali sistema v telesu

SISTEMSKI PRISTOP

 1. Obarvamo organ ali sistem v telesu v modro barvo
  (Barvamo s srčno, četrto čakro ali tretjim očesom, peto čakro).
 2. Uporabimo ČETRTO PRAVILO za dvig življenjske energije
  (Opravimo zdravljenje brez iskanja vzrokov za bolezen)
 3. Odpremo točke odpiranja s PRVIM PRAVILOM
  (Praksa je pokazala, da se čakre aktivirajo po ozdravljenju aure s prvim pravilom)
 4. Napravimo modro merkavo za organ ali sistem
  (Za zdravljenje vedno uporabimo modro barvo, razen pri zdravljenju raka, kjer uporabljamo vijolično barvo).

Pravila bodo zadostovala za sistem zdravljenja in prav tako za pripravo terapevta in pacienta za zdravljenje z življenjsko-kozmično energijo v začetni fazi.

V končni fazi urjenja in zdravljenja s prebliski bomo opuščali dele tekstov, ki jih poznamo kot pravila (I. –V.), zato se mi zdi primerno, da se začnemo že sedaj na to navajati. Po zadostni vaji in usposobljenosti za hitro meditacijo skozi tekst, lahko iz teksta pravil že sedaj opustimo izraza yehi or in or ain sof. Pravila in transformacije bodo delovale.

V primeru, da pravila in transformacije brez yehi or in or ain sof ne delujejo pomeni, da terapevt slabo obvlada tekst pravila in da transformacije še ne more hitro izvesti.

Skrajšana oblika teksta in hitre transformacije so potrebne za predpripravo spreminjanja tekstov v slike.

arrow_right_alt