3.1.1. Merkava

Merkavo poznamo že iz judovske kabale, kjer ima svoj pomen in simboliko. Z analizo delovanja ugotavljam, da je podobnost merkave iz kabale in uporabo merkave v terapijah pri transformacijah velika. To je nežen energetski stroj, ki nam da zaščito za vsakdanje potrebe, ko na telo ne vplivajo težji vzroki za bolezen kot so to uroki, prekletstva in črna magija. Za splošno zaščito poskrbimo tako, da vsako jutro naredimo belo merkavo na svoje telo. Čez dan vsaj enkrat preverimo njeno delovanje tako, da zapremo oči in si predstavljamo postopek formiranja merkave. Pri preizkusu vemo, da merkava deluje, če okoli sebe v mislih vidimo kroge ali trikotnike, odvisno od tega, kako smo merkavo gradili: če ne vidimo obrisov merkave, le-ta ne deluje in jo je potrebno ponovno narediti.

Vedno uporabljamo merkavo bele barve.

Meditacija za izdelavo merkave

Sprostimo se in začnemo dihati skozi nos; pozornost posvečamo prehodu zraka skozi nosne kanale.

Zamislimo si sonce neskončnih potencialov v središču vesolja in iz njega si v mislih potegnemo žarek bele svetlobe do meter, meter in pol nad glavo. Iz te točke spustimo žarke svetlobe na naše telo kot vodo pod tušem. Na tisoče svetlobnih spiral objame naše telo, svetloba gre skozi telo in ga polni z belo svetlobo. Od druge čakre navzgor se telo osvetli močneje in okrog našega telesa se oblikuje stožec bele svetlobe.

Sedaj preusmerimo pozornost na komplementarno sonce v središču Zemlje in iz njega si potegnemo žarek bele svetlobe do meter, meter in pol pod nogami. Iz te točke spustimo žarke svetlobe na naše telo, podobno, kot se voda razprši pri vodometu oz. iz fontane. Svetloba objame naše telo, gre skozi telo in ga napolni z belo barvo. Telo se močneje osvetli do pete čakre in svetloba okrog našega telesa oblikuje obrnjen stožec bele barve.

V mislih pokličemo komplementarnega partnerja in ga postavimo poleg sebe z leve strani. Prav tako kot smo storili zase, tako storimo tudi za komplementarnega partnerja: z žarkom iz središča vesolja in z žarkom iz središča Zemlje oblikujemo dva stožca bele svetlobe, oziroma v njunem preseku enakostranični heksagram.

Tretjič sežemo v središče vesolja in iz sonca neskončnih potencialov potegnemo žarek bele svetlobe do neke točke nad formiranima heksagramoma. Iz te točke spustimo svetlobo, da kot voda iz tuša formira stožec bele svetlobe, v katerem sta oba heksagrama. Nato v mislih tretjič sežemo v središče Zemlje in iz sonca neskončnih potencialov potegnemo žarek do neke točke pod dvema heksagramoma. Iz te točke s svetlobo osvetlimo heksagrama in formiramo obrnjen stožec bele barve.

Vsi trije heksagrami so neločljivi in skupaj gradijo Merkavo.

arrow_right_alt