3.1.2. Vnašanje barv v telo

Barve vnašamo v telo z namenom, da bi vzdrževali kondicijo telesa, in sicer vsak dan v tednu drugo barvo, ki jo telo potrebuje po kabalističnem sistemu stvarjenja prvega človeka.

Postopek vnašanje barv v telo

Iz sonca neskončnih potencialov v središču vesolja v mislih vzamemo žarek bele svetlobe in ga potegnemo na vrh glave. Od tu z žarkom nadaljujemo v desno stran glave in obarvamo polovico glave v belo barvo; nato potegnemo žarek v levo stran glave in obarvamo levo stran glave z belo barvo. Nadaljujemo v desno ramo, obarvamo desno ramo in roko z belo barvo, gremo v levo ramo, obarvamo levo ramo in roko z belo barvo. Iz leve rame potegnemo žarek v sredino telesa v hrbtenico izpod reber in obarvamo hrbtni del telesa z belo barvo. Žarek gre v desni kolk, obarvamo desni kolk in desno nogo v belo barvo, nadaljujemo v levi kolk in prav tako obarvamo levi kolk in nogo z belo barvo. Žarek potuje med nogami in naravnost v središče Zemlje do sonca neskončnih potencialov, potuje okrog njega in se vrača do trtice oz. do začetka hrbtenice. Zdaj se žarek vrti v obliki spirale okoli vsakega njenega vretenca gor do glave in nadaljuje do sonca v središču vesolja.

Barve so razvrščene po dnevih takole: v ponedeljek rdeča; v torek rumena; v sredo vijoličasta; v četrtek oranžna; v petek zelena; v soboto bela in v nedeljo modra.

Če v telesu katere izmed barv primanjkuje, na primer pri zdravljenju, jo vnesemo v telo s sistemom barvanja skozi čakre.

Vnašanje barv v telo skozi čakre

Barvo skozi čakre vnašamo tako, da potegnemo barvni žarek za prvo, drugo in tretjo čakro skozi noge iz sonca neskončnih potencialov v središču Zemlje. Četrto čakro napojimo z želeno barvo iz sonca v središču Zemlje in s turkizno barvo iz sonca v središču vesolja. Peto, šesto in sedmo čakro napajamo iz sonca v središču vesolja preko sedme, temenske čakre. Barve vnašamo v telo tako, da si mislimo, da stojimo, in da barvni žarek potuje skozi noge za čakre, ki se napajajo iz sonca v središču Zemlje, in da žarek potuje skozi temensko čakro za čakre, ki se napajajo iz sonca v središču vesolja do čakre, v kateri prevladuje ta barva in čakro močno zavrti.

arrow_right_alt