3. Priprava terapevta

Začetniki mi pogosto zastavljajo vprašanje, kdaj učenec postane zdravilec. Začetnik se namreč ne zaveda kompleksnosti problema in ne pozna razlike med željo postati zdravilec in trenutkom, ko z vlaganjem svoje energije dobi kozmično odobritev in postane usposobljen uporabnik življenjsko-kozmične energije za njeno kanaliziranje. To pomeni, da moramo iti skozi določen postopek prilagajanja, zdravljenja in treniranja, da naše telo postane zdravo, prilagodljivo in usposobljeno za zahtevne postopke zdravljenja.

Prve korake prilagajanja in pripravljanja kandidata za terapevta opravi voditelj tečaja z iniciacijskim postopkom pred začetkom tečaja, prvi dan obravnave snovi ali na koncu prvega tečaja. Uglaševanje ali inicijacija je pri usposabljanju za terapevta z življenjsko-kozmično energijo sodobna in enostavna. Ne zahteva nobenih zapriseg, kandidat ne izvaja določenega protokola, ne izvaja fizičnih šem, kot jih zahtevajo nekatera tajna društva, ne čaka na vrsto za iniciacijo in podobno. Uglasitev opravi vodja tečaja tako, da se je kandidati niti ne zavedajo.

Postopek uglaševanja ali iniciacija je enaka za vse sodelujoče pri zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo: lahko jo izvedemo na terapevtu, pacientu ali komurkoli drugemu, ki se zanima za to vedo. Tak postopek iniciacije omogoča, da so vsi pacienti enako obravnavani in tretirani z isto tehniko zdravljenja, kot tudi da vsi terapevti enako izvajajo transformacije. Hierarhija nadrejenih in podrejenih ne obstaja, tudi ni višjih in nižjih terapevtskih nazivov, vsi smo enaki in se med sabo razlikujemo samo po sposobnosti ali pripravljenosti za pomoč drugim.

Po opravljenem prvem tečaju za terapevta z življenjsko-kozmično energijo kandidat lahko zdravi; ovira na tej poti je le še neutrjeno znanje s tečaja in njegova osebna kondicija. Utrjevanje znanja in vlaganje energije sta stalni potrebi, ki jima zdravilci v večini primerov zadostimo z zdravljenjem drugih, kar pomeni, da z zdravljenjem drugih hkrati zdravimo tudi sebe, vendar moramo za osebno zdravje in lastno kondicijo poskrbeti z rednimi in vsakdanjimi vajami.

Ločimo priprave za energetsko telo in priprave za fizično telo.

arrow_right_alt