5.1. Pomen merkave

Merkava je sestavni del naših mantrično - meditacijskih transformacij, kot vemo iz prvega dela pričujoče knjige (2.poglavje Osnovni zakoni zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo, ki omogočajo spremembe v bio-sistemu in uspešno zdravljenje, zato je pomen njene uporabe pri pripravi pacienta na dnevne tretmaje oz. zdravljenje velik. Merkava nima statične konstrukcije: kljub njeni univerzalnosti in pomenu njeno delovanje s časom pojema. Njeno spreminjajočo se učinkovitost smo spoznali v 3. poglavju »Priprava terapevta«, ko terapevt dnevno kontrolira uspešnost merkave in jo po potrebi obnavlja s postopkom ponovne izdelave.

Merkava v bistvu vzdržuje odprte kanale za sprejem življenjsko-kozmične energije in nujno je, da maksimalno deluje v celem procesu zdravljenja pacienta. Najmočneje deluje v času takoj po izdelavi, takoj ko jo naredimo, zato jo bomo uporabili vedno, ko pacient sprejema zdravilno energijo.


I. Merkavo naredimo vsakič, ko pacient pride na tretma.


Kontrola delovanja merkave na pacienta ni potrebna: enostavno sprejmemo načelo, da je merkava vedno uspešna in jo naredimo pacientu vsakokrat, ko pride na razgovor ali na zdravljenje.

arrow_right_alt