5.2. Zaščita pred poškodbami

Življenjsko-kozmična energija je božanska; prav ona omogoča funkcioniranje organizma, zato je razumljivo, da ne pušča stranskih učinkov ali škodljivih posledic na organizmu. Zaradi delovanja te energije se bolezensko stanje izboljša, ali se, v najslabšem primeru, zaradi njenega delovanja na pacienta nič ne zgodi. Kljub temu pa terapevti ne smemo prepustiti naključju delovanje drugih vplivov, ki jih ne poznamo, in ki bi lahko negativno delovali na pacienta ter tako zmanjšali uspeh zdravljenja.

V slehernem organizmu je program DNK-ja zadolžen za kompletno funkcioniranje organa, sistema v organizmu in celega telesa. Narava, ali kot morda rečemo Stvarnik, ali Bog je pri konstrukciji te kreacije, to je našega organizma, preskrbel del programske opreme, ki bo skrbela za osnovni program DNK-ja. Ta program moramo v pacientu najprej aktivirati in maksimalno varovati pred različnimi stranskimi vplivi, tako nanj kot na »njegov« organizem.

II. Aktiviranje zaščitne kode pacienta


Vzamem originalno genetsko kodo, ki ščiti genetske kode pred poškodbo

plus njeno komplementarno energijo

dam v merkavo neskončne svetlobe

or ain sof.


Merkava aktivira zaščitne programe genetskih kod. Zadostuje, da to originalno genetsko kodo damo v merkavo neskončne svetlobe in že je zaščita aktivirana. Dodatni prijemi za zaščito pacienta pred poškodbami niso potrebni.

arrow_right_alt