5.4. Vnos programa v fizično telo

Fizično in energetsko telo sta sestavna dela enega bitja, čeprav imata ločene karakteristike, ločene odzive na posamezna delovanja in na vplive dodatnih energij. V fizičnem telesu je dominanten sistem delovanja programov DNK-ja, to je genetskih kod, ki skrbijo za razvoj in funkcioniranje fizičnega telesa.

Usodna napaka centralnega živčnega sistema slehernega organizma je, da ne razpoznava vseh oblik lastnih celic, oziroma da ne loči zdravih celic od obolelih oz. škodljivih celic, kot so to npr. celice raka in podobnih neozdravljivih bolezni. Možgani namreč operirajo samo s celicami, ki imajo spiralno obliko energije DNK-ja, drugih celic pa ne razpoznavajo in jim prav tako kot zdravim celicam omogočajo neovirano potepanje skozi organizem in uničevalno delovanje v njem.

Enako kot pri energetskem telesu bomo tudi pri fizičnem telesu uskladili vsestranske energetske vplive in delovanje zdravilne življenjsko-kozmične energije s programsko opremo DNK-ja za delovanje fizičnega telesa.

IV. Postopek prilagajanja programov v fizičnem telesu


Vzamem yehi or in ga dam v

DNK (program) vsega, kar bom delal s pacientom (ni potrebno naštevati)

plus komplementarno energijo vsega tega

dam v trojno merkavo neskončne svetlobe, združeno v merkavo tikun olam.


arrow_right_alt