5.5. Vpogled v iniciacijski oz. uglaševalni postopek

Kot je razvidno iz zgoraj navedenih postopkov uglaševanja, opravimo uglaševanje v štirih stopnjah oz. korakih (I., II., III. in IV). S pravilnim izvajanjem uglaševanja pacienta postopoma pripravimo za sprejem življenjsko-kozmične energije in kompletnega tretmaja zdravljenja, ne da bi se zavedal poteka tega postopka.

Pacient v auri pridobi posebno energetsko okno, ki ga lahko vidimo ali z roko in blinkanjem registriramo. To je energetski krog, ki se pojavi nad glavo pacienta in je podoben svetlemu krogu, ki so ga umetniki risali nad glavami podob svetnikov. V bioorgonomiji se ta krog imenuje Keter; v našem razvojnem izobraževalnem postopku (opisanem v prvem delu te knjige) smo to stanje imenovali »stanje čistih parametrov v času nepoškodovanih DNK«, oz. stanje, ki ga je imel program DNK-ja pred eksplozijo.

Postopek priprave pacienta, uglaševanja, zaščite in nevtralizacije različnih vplivov naredimo:

a) Vsakokrat ko pacient pride na zdravljenje ali pogovor:

I. Na pacientu naredimo merkavo bele barve.

b) Prvič, ko se srečamo s pacientom, izvedemo postopek:

II. Aktiviranja zaščitne kode pacienta,

III. Nevtralizacije vplivov med terapevtom in pacientom, in

IV. Prilagajanja programov v fizičnem telesu.

Postopek iniciacije je univerzalen in ga lahko uporabimo podobno kot smo uporabili pravila za zdravljenje z življenjsko-kozmično energijo: dele iniciacijskih pravil lahko uporabimo za zdravljenje in v posebne namene, kot so preprečitev ekstremno negativnih dogodkov za določen dan ali daljše obdobje; v posameznih primerih oz. določenih okoliščinah lahko prilagodimo odnose med osebami, razrešujemo organizacijske, družinske, poslovne in podobne probleme. Lahko bi rekli, da so pravila iniciacije pravzaprav transformacijska pravila za področje izven telesa in da so uporabna za delovanje in spreminjanje energetskih parametrov med ljudmi, vplivov drugih na nas in vplivov okolice na naše telo.

arrow_right_alt