6.2.3. Na ramah

Najpogosteje na ramah pacienta najdemo žive organizme, oz. določene energetske tvorbe, ki smo jih zaradi njihove karakteristične oblike poimenovali za duhove. Duhovi niso takšni, kot jih npr. poznamo iz literature ali spretne filmske režije: so majhni, nekaj manjši ali le nekoliko večji od pacientove glave; imajo karakteristično in iz literature znano obliko z okroglo glavo in klobasastimi okončinami. To energetsko obliko duha registriramo s pomikom roke po njegovem obodu, medtem ko blinkamo. Na levi rami so nastanjeni neidentificirani duhovi, večinoma zlobno programirani, medtem ko so na desni rami duhovi umrlih oseb, s katerimi so pacienta vezale močne čustvene vezi za časa življenja (velja za čustveno naveznost pacienta na umrlega in tudi umrlega na pacienta). Zelo pogosto najdemo dušo umrle osebe na desni rami pacienta, ki mu je umrl otrok, in če je otrok umrl po dolgi bolezni, je to v večini primerov pustilo na starših psihične posledice.

Duhove na ramah pacienta zasledimo s prehodom roke sprejemanja preko rame, najprej nad eno in potem nad drugo ramo. Pozorno moramo preveriti, ali je na eni ali drugi rami eden ali več duhov, kar z blinkanjem ter našim intuitivnim senzorjem, ali pa tudi z nihalom (če ga pravilno uporabimo in dovolj dobro poznamo) natančno ugotovimo.

Duhove na desni rami odstranjujemo z II. pravilom, toda samo to ni dovolj.

Pacienta moramo pripraviti do tega, da opravi slovo oz. razvezo od umrlega. Dobro je, da pacient v ta namen prižge svečo; to lahko stori na kateremkoli kraju, le da je pri tem popolnoma sam: lahko je to na pokopališču, v cerkvi ali doma v stanovanju; prav je, da se od umrlega poslovi po svoji veri.

V mislih naj se z občutkom zahvali umrlemu za vse, kar je bilo dobrega, in naj mu odpusti vse, kar je bilo slabega za časa njegovega življenja; nato naj dovoli duhu umrlega da gre po svoji poti.

Duhovi na levi rami so v večini primerov programiranega izvora: tja jih pošiljajo za to izučeni, z egom vodeni posamezniki. Ko zaznamo to poškodbo na levi rami pacienta imamo trden podatek, da gre za poškodbo in grobo uničenje aure s strani profesionalca ali močno bolne osebe, ki priučeno pozna vsaj delne protokole črne oziroma rdeče magije. Praksa je pokazala, da se na levi rami pacienta pojavi samo en duh, čeprav jih občasno najdemo tudi več, kar pomeni, da je najpogosteje na pacienta usmerjala zlo zelo bolna oseba.

Duhove na levi rami prav tako odstranimo z II. pravilom.

Praksa je pokazala, da ti duhovi, locirani na levi rami povzročajo največ težav pri boleznih dihalnega in slušnega sistema, zato je razumljivo, da teh sistemov ni možno ozdraviti ne da bi odstranili te energetske motnje.

arrow_right_alt