6.4.4. Sakrum

Sakrum je strnjen del petih hrbteničnih vretenc, katerega smo v zgornjem poglavju že obravnavali, posebej njegov zgornji ali začetni del, oziroma vretenci S0 in S1, ki sta v tesni povezavi z ledvenim delom hrbtenice. V sredini sakruma se nahaja lokacija centralnega DNK-ja, ki definira del značajskih lastnosti posameznika, predvsem v njegovem odnosu do drugih in način reševanja ključnih življenjskih vprašanj.

Centralni DNK-a, ki ga dobimo pri spočetju oz. rojstvu, je energetsko zgrajen tako, da ima energetska spirala sedem ovojev, ki se sučejo v smeri nasprotni urinemu kazalcu, levosučno; na tej spirali je od sedmih ovojev devet malih spiral in na vsaki od teh devetih malih spiral so še tri manjše spirale. Ta energetska oblika sedem, devet, tri levosučne spirale kaže na normalno stanje genetskih kod. Otrok se lahko rodi tudi z desnosučno obliko energetskega stanja centralnega DNK-ja; ta energetska spirala ima samo do štiri ovoje in na teh ovojih so še trije mali spiralni ovoji.

Levosučna oblika spirale centralnega DNK-ja je zdrava oblika in prinese človeku umirjen in ne eksploziven značaj. Otroci, ki se rodijo z desnosučno, to je poškodovano energetsko obliko DNK-ja, so po naravi eksplozivni in dostikrat v primeru reševanja ključnih vprašanj znajo biti nepremišljeni, so naporni za okolico in jih je potrebno zdraviti.

Poškodovano DNK popravimo s I. pravilom, tako da spremenimo desnosučno obliko poškodovanega centralnega DNK-ja v levosučno obliko. Obenem energetska oblika dobi vse spirale in postane normalno levosučna.

Zanimivo je, da se po letu 2000 rojevajo otroci s kompletnim številom spiral, ki se vrtijo v levo ali pa v desno. Obe taki centralni DNK sta pravilni in ni potrebna terapevtska intervencija. Predpostavljamo, da je nastala kozmična sprememba za popravljanje kreacije.

Najtežje poškodbe DNK-ja zasledimo pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni radiaciji. Takšna DNK nima smeri obračanja energije ali števila spiral. S takšnim DNK-jem bi se lahko rodil otrok, ki ne bi imel človeške oblike. Mnogi primeri nam to potrjujejo. Zaradi podatkov, da se pod vplivom radiacije spreminja človeški DNK, so se začele aktivnosti proti atomskemu orožju.

arrow_right_alt