6.5.1. Energija krvničk

DNK-ji organov imajo življenjsko energijo razporejeno v obliki spiral in se med seboj razlikujejo po številu njihovih ovojev. Tako ima DNK krvi od 0 do 25 ovojev, postavljenih krožno, oz. spiralno, npr. podobno kot vzmet iz kemičnega svinčnika. Zanimivo je, da možgani kot nekakšen centralni računalnik razpoznajo samo tiste celice, ki imajo energijo v obliki spirale, drugih pa sploh ne obravnavajo, lahko bi rekel, da se jih niti ne zavedajo, da ne vedo, da sploh obstajajo.

Kri pregledujemo, kontroliramo in merimo tako, da si zamislimo spiralo in s prstom kazalca desne roke preskakujemo z enega na drug ovoj in pri tem štejemo ovoje.

Krvničke, katerim naštejemo oz. izmerimo 15 do 25 ovojev, so v dobrem stanju; praksa je pokazala, da ima zdrava kri pri večini pacientov 18 do 21 ovojev, po zdravljenju pa 21 do 23 ovojev. Otroci dobijo z zdravljenjem še kakšen ovoj več, toda to so le redki primeri. Če ima kri 0 do 15 ovojev, je to slaba kri in jo je potrebno zdraviti. Pri slabi krvi je najpogostejše število ovojev z življenjsko energijo med 1 in 3, pri težjih boleznih pa najdemo skoraj vedno samo en ovoj.

Pri slabi krvi je tudi kostni mozeg brez energije in je zato nujno s IV. pravilom dodati oz. dvigniti energijo kostnemu mozgu.

Zgodi se, da energijskemu primanjkljaju v kostnem mozgu kot posledica sledi slabo stanje jeter in vranice, kar pomeni, da pri terapiji tudi le-te delno kontroliramo.

arrow_right_alt