6.5.2. Energetske oblike krvničk

Možgani spoznajo samo lastne celice, ki imajo spiralno obliko zapisa energije, za vse ostale možne zapise oz. energetske oblike se ne zmenijo. To je usodno za organizem, ker vse celice, ki nimajo spiralne energetske oblike, niso pod kontrolo telesa in se v njem prosto gibljejo skozi vodo, limfni in krvni obtok. Te celice so deformirane v primerjavi z zdravimi celicami v organizmu, razvijajo se po svoji lastni naravi in funkciji, ter počasi in zanesljivo s svojim neusklajenim delovanjem uničijo organizem.

Energetska oblika rakaste celice

Rak kot bolezen v energetskem oziru ne predstavlja neko posebnost ali nerešljiv problem, ker se razvija iz celic organizma, ki imajo v začetni fazi razvoja štiriperesno obliko energije. Celice raka proizvaja debelo črevo in se v okviru telesnih obtočnih sistemov prosto gibljejo po telesu. Ko najdejo mirno mesto v telesu, sedejo nanj in se začnejo razmnoževati: organizem oslabi in ko izpolni pogoje za razvoj bolezni (telo ostane brez energije; spanje ali delo na mestu zemeljskih motenj; stres; slaba prehrana; preveliko uživanje mesnih izdelkov; nečista voda za pitje; slab zrak ipd.) oseba zboli. Celice z delitvijo dobijo dvoperesno in štiriperesno energetsko obliko, ustvarijo složen sistem delovanja in prehranjevanja, počasi črpajo moč iz organizma in ga počasi tudi uničijo. Dvoperesno energetsko stanje celic imenujemo v klasični medicini metastaze in če so na površini telesa, jih pacient lahko z otipom začuti kot zatrdlino.

Medicina danes radikalno in na skrajno nehuman način zdravi to hudo bolezen: metastaze kirurško odstranjujejo, s precejšnjim posegom v zdravo tkivo, ali odstranijo cel organ, čeprav je le-ta le delno poškodovan, rakave celice v obtokih organizma pa uničujejo s kemoterapijskim strupom, ki uničuje tudi zdrave celice v organizmu. Nemalokrat se zgodi, da pacienta odslovijo, mu povedo, da bo v kratkem umrl in potem obupan pride na terapevtski tretma z življenjsko-kozmično energijo. Po uspešnem zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo se pacientu povrne moč, sposobnost premagovanja bolezni in okrevanja.

V tem času terapevtskega zdravljenja, če pacient opravi ponovno medicinsko kontrolo, natančno ugotovijo, da je pacient začel okrevati, da ima nove moči in ga zaradi teh pozitivnih ugotovitev začnejo nanovo kemoterapevtsko zdraviti. Tak pacient umre zaradi delovanja kemoterapevtskih strupov, ki uničijo tudi zdrave celice njegovega organizma. Žalostna je izjava zdravnika, ki po takšni kemoterapevtski eksekuciji potrdi pravilnost svoje prvotne diagnoze, da bo pacient v kratkem umrl.

Metastaze so obolela mesta v organizmu, kjer so se formirale zatrdline, ki nastanejo na koncu razvojnega procesa bolezni; sam začetek razvoja te bolezni je nastal že pred petimi, tudi desetimi leti.

Na osnovi energetskih meritev lahko terapevti bolezen registriramo že na začetku, ko se pojavijo zgoraj opisane nekontrolirane celice, do končne faze, ko se bolezen opazno formira. To terapevtu z življenjsko-komično energijo omogoča zdravljenje pred pojavom pravih posledic bolezni, pred pojavom metastaz in drugih indikatorjev, torej občutno pred uradno medicinsko ugotovitvijo, da je tu bolezen.

Raka zdravimo v treh fazah:

1.

Skoraj po pravilu je bilo pri vseh rakasto obolelih pacientih energetsko stanje uničeno z delovanjem protokolov uroka, prekletstva in magije, zato je nujno potrebno takoj in kot prvo dejanje terapije nevtralizirati delovanje teh bolnih protokolov in nato odpraviti oz. ozdraviti genetske poškodbe pri pacientu in pri njegovih prednikih.

S I. pravilom okrepimo imunski sistem organizma in nato spremenimo, po naslednjem vrstnem redu:

a) Dvoperesno in štiriperesno energetsko stanje celic v normalno, zdravo spiralno obliko, tako da organizem te ozdravljene celice, ki imajo sedaj spiralno obliko, lahko registrira kot svoje in jih vključi oz. komplementarno ustaljeno angažira za funkcije v organizmu.

b) Nepovratno poškodovane celice, ki jih v medicini imenujejo markerji, preko odtočnega sistema organizma po redni poti izločimo iz telesa.

c) Spustimo sedimentacijo v normalne meje.

2.

S I. do V. pravilom ozdravimo vzroke za bolezni:

a) Pacientu povrnemo normalno energetsko stanje z zdravljenjem krvi in z zdravljenjem komplementarnega partnerja, ki je v primerih bolezni zagotovo brez energije.

b) Ozdravimo strahove, travme in stresna stanja ter ugotovimo, ali pacient spi ali dela na lokaciji nezdravih geopataloških motenj; definiramo pacientov jedilnik, ki naj vsebuje brezmesne obroke oz. hrano, ali vsaj izloča uporabo svinjskega in govejega mesa; pacienta izrecno opozorimo, da vodo iz vodovoda ne uporablja za pitje, ker je vodovodna voda zanj samo sanitarna voda, in da naj pije kontrolirano ustekleničeno vodo; opozorimo ga na nujnost vdihavanja svežega zraka in mu predlagamo hojo v naravi ipd.

c) Ugotovimo stanje in navade pacienta glede uporabe velike količine tablet, alkohola, mamil in podobnih oblik zasvojenosti.

3.

S I. do V. pravilom saniramo:

a) posledice bolezni,

b) posledice morebitnega medicinskega zdravljenja; hkrati spodbudimo izločanje kemoterapijskih strupov, in

c) ublažimo vpliv stranskih učinkov zdravil in morebitnih medicinskih tretmajev.

Pacient se mora zavedati, da se on sam bori z boleznijo, da je samo on odgovoren za potek in uspešnost zdravljenja in da mu terapevt z življenjsko-kozmično energijo le pomaga pri uspešni realizaciji zdravljenja. Zato mora biti v procesu zdravljenja odločen, dosleden in vztrajen.

Energetska oblika AIDS-a

AIDS (SIDA) povzroča energetsko obliko celic, podobno grški črki omega, in hkrati povzroča tudi pri zdravih celicah poškodbe energetskih delov. To bolezen pri pacientih ugotavljamo in zdravimo podobno kot zdravimo raka, le da se moramo zavedati, da je ta bolezen pri določenih oblikah kontaktov s pacientom lahko tudi za terapevta kužna oz. nevarna.

Vse celice, ki nimajo spiralne energetske oblike, in bolezen kot posledico njihovega negativnega delovanja na organizem, zdravimo podobno kot pri opisanem primeru pacienta, obolelega za rakom.

arrow_right_alt