6.6.1. Vplivi komplementarnega partnerja

Pri terapiji pri bolnem pacientu zelo pogosto zasledimo, da je njegov komplementarni partner brez življenja oziroma brez življenjske energije, ali da je dominanten, ali da je bolan, ali da je pod vplivom uroka, prekletstva ali magije.

Dominantnost komplementarnega partnerja se izraža kot trajno prilaščanje energije pacienta. Pacient je zato brez energije, počuti se obupno in težko ugotovimo razlog njegovega slabega stanja. Telo komplementarnega partnerja pozdravimo, popravimo njegov centralni DNK, ki je zasukan v desno, in ga znova združimo s pacientom.

Bolan komplementarni partner ne daje podpore pacientu. Z merjenjem ugotovimo, da ima življenjsko energijo do 3. S I. in II. pravilom pozdravimo partnerjeve bolezni in ga združimo s partnerjem.

Magija in drugi vplivi na komplementarnega partnerja so redki, toda obstajajo. Ko bomo dovolj usposobljeni, bomo lahko ublažili te vplive, odstranili programirane rušilne protokole in omogočili pozitivno delovanje komplementarnega partnerja na pacienta

arrow_right_alt