6.6.2. Združitev s komplementarnim partnerjem

Komplementarnega partnerja oživimo s III. pravilom in ga združimo s pacientom tako, da si zamislimo, da stojita skupaj, objeta, in okrog njiju zarišemo spiralo, kot to prikazuje naša slika: držo pacienta in njegovega komplementarnega partnerja je umetnica narisala po svoje, lahko sta tudi eden zraven drugega v različnih položajih. Za uspešno združitev je pomembna spirala okoli obeh teles, ki se suče v smeri nasprotni vrtenju urinega kazalca in se začne nad glavama, krogi se postopno spuščajo in povečujejo do polovice njunih teles in se nato postopno zmanjšujejo do točke pod nogami obeh.

Spirala združitve s komplementarnim partnerjem

Združitev pacienta in njegovega komplementarnega partnerja obogatimo z uporabo merkave.

arrow_right_alt