6. Energetsko telo ali aura

Posledica delovanja življenjsko-kozmične energije na organizem in na delovanje organizma se manifestira skozi formiranje energetskega polja okrog telesa. To je proces, ki poteka od začetnega vstopa energije v telo in na koncu izstopa energije iz telesa, pravzaprav pretvorbe ene energije v drugo, to je življenjsko-kozmične energije v bioenergijo. Bioenergija je sekundarna energija, ki se pojavi okrog telesa kot posledica delovanja organov in sistemov telesa: njeno polje je odvisno od tega delovanja. Oblika energetskega polja bioenergije, njen potencial, oz. njena moč in veličina, nam pokaže sposobnost delovanja organizma, zdravje njegovih organov in sistemov ter v končni fazi sposobnost telesa, da pretvori eno energijo v drugo. Organizem je zdrav, če je ta pretvorba neovirana, če organi in sistemi v telesu uspešno funkcionirajo: aura je čista, močna in jo zasledimo daleč od telesa.

Skozi obliko aure lahko ocenimo, ali je obravnavani organizem zdrav, oz. bolan, nima življenja, ne funkcionira; telo je mrtvo brez svojega energetskega dela; lahko bi rekli: brez duše. To pomeni, da je eden glavnih indikatorjev stanja nekega organizma energijsko polje okoli telesa, stanje njegove aure. Zdrava aura pri različnih telesih ni enako močna, je različna, tudi različno oddaljena od telesa, kar potrjuje, da so ljudje med seboj različni, da imamo neenake konstrukcije in da različno funkcioniramo, da imamo neenake bioenergije, zato je zdravljenje z bioenergijo zelo nevarno početje.

Zdrav organizem, ki daje čisto in nepoškodovano energetsko polje okrog sebe, formira homogeno auro brez vidnih deformacij. Toda to ni res, kajti glavni del življenja, življenjsko-kozmična energija mora priti v organizem skozi to polje okrog telesa, kar bo pustilo vidne oznake na auri. Življenjsko-kozmična energija se mora prebiti skozi auro, skozi to energetsko, lahko rečemo tudi obrambno polje telesa. Ti preboji ene energije skozi drugo imajo obliko vrtinca, in te vrtince imenujemo točke odpiranja za organe in sisteme v telesu ali po vzhodnjaško čakre. Do danes je bilo registrirano 72 čaker, ki so razporejene na celotnem polju aure. Velja, da je med njimi deset glavnih čaker; od teh je sedem zelo pomembnih.

Čakre so mesto in stanje preboja ene energije skozi drugo; niso konstantne, ne statične: če so energije prisotne, bodo čakre nastale in bodo vidne; če energije ni, kot na primer pri bolnem organizmu, jih ni in se nimajo kje formirati, ker energije ni. Po tej ugotovitvi je logično, da je zdravljenje čaker nesmiselno in da bo vsaka intervenca oz. vplivanje na stanje čaker dalo kratkotrajne rezultate. Ko organizem ozdravimo in omogočimo pretvorbo energij in prehod ene energije skozi drugo, se čakre pokažejo: samostojno se formirajo v svoji pravi velikosti. Zato jih ni potrebno posiljevati z neko tehniko »zdravljenja« ali tako imenovanim »uravnavanjem čaker«.

Spoznali smo življenjsko-kozmično energijo, bioenergijo, vplive drugih energij na energetsko polje telesa ter definirali njihove poškodbe in karakteristična stanja, kot so to brezenergetska stanja ali vakumi, in mesta v polju z odvečno energijo ali živi organizmi. Vakumi in živi organizmi v auri so poškodbe, ki smo jih definirali z vplivi drugih ljudi in njihovih energetskih polj ter ostalih dejavnikov kot »zbir vzrokov« za pojav bolezni. Vzroke smo določili in razvrstili v skupine, kot so karma, reinkarnacija, komplementarni partner, dedno po očetu in dedno po materi. Poškodbe, ki se pojavijo v auri, ovirajo pretok in pretvorbo energij v telesu, negativno vplivajo na delovanje fizičnega telesa in puščajo poškodbe na organih in sistemih v telesu, znane kot bolezen.

Posledice poškodb aure ne delujejo vedno hitro na objeto fizično telo, zato le-teh ne občutimo in mislimo, da smo zdravi, da nam ni nič. Terapevtska praksa je pokazala, da s kontinuiranim spremljanjem in zdravljenjem bolezen lahko definiramo, oz. odkrijemo celo do deset let preden se pojavi na telesu. To je izredno pomembno pri zdravljenju hudih bolezni, ker lahko vzroke za bolezen ozdravimo že veliko prej, kot se pojavijo poškodbe na telesu, oz. še preden bolezen vidno nastopi, torej mnogo prej kot jo lahko medicina registrira in začne zdraviti.

Nepoučeni pacienti pogosto zastavljajo vprašanje, če je res mogoče, da registriramo vzroke za bolezen mnogo prej, preden bolezen nastopi, ali kdo je pri ozdravljenju pomagal: alternativa ali medicina. Ta vprašanja se pojavljajo zaradi neznanja in zavajanja ega: pacienta je treba ozdraviti in ni pomembno, kdo je k temu prispeval, alternativa ali klasična medicina, pacient ali narava, pomembno je, da je zdrav, da ni bolan.

S pregledom aure ne moremo ugotoviti vseh posledic vzrokov za bolezen in nastalih poškodb, pregledati moramo tudi vse tiste fizične organe, ki so tesno povezani z energetskim stanjem telesa, kot so to hrbtenica in kri.

arrow_right_alt