7.2.6. Spolni sistem

Spolni sistem ima za nalogo razmnoževanje ali ohranitev človeške vrste. Sestavljen je iz dveh polovic oz. spolov, moškega in ženskega, ki sta pri reprodukciji enako pomembna, ker sta za oploditev novega zarodka hkrati potrebna moška in ženska spolna celica. Spolni žlezi pri moških sta modi in pri ženskah jajčnika; glede na namen in način delovanja so pri moških izvodila in pri ženski rodila. Nagon po razmnoževanju ljudske vrste je eden od najmočnejših nagonov na Zemlji. Hkrati je to tisti zakon narave, ki garantira, da bo vedno, v vseh razmerah, v najslabših ali najboljših pogojih za življenje prišlo do združitve moške in ženske spolne celice in s tem do oploditve.

Uspešna združitev spolnih celic ali oploditev ne poteka samo na fizičnem nivoju. Praksa je pokazala, da včasih tudi fizično zdrava partnerja ne moreta spočeti otroka, kar potrjuje, da je uspešna oploditev odvisna predvsem od energetskega stanja otroka, moškega in ženskega partnerja. V osnovi več duhovnih pogledov na svet in življenje leži prepričanje, da otrokova duša izbere starše in da starši pri tem nimajo nič, razen da s pomočjo fizičnega kontakta omogočijo združitev spolnih celic.

arrow_right_alt