7.4.1. Okrajšave terapevtskih opisov funkcionalnih sistemov

ŽI - živčni sistem VI - vid SL - sluh VO - vonj OK - okus OT - otip

DI - dihalni OB - obtočni PR - prebavni OD - odtočni

SM - spolni moški - spolni ženski

MI - mišični KO - kostni ZK - zaščitni, kožni.

arrow_right_alt