7.4. Označevanje zdravljenja oz. zapis o II. terapiji

Zapisovanje podatkov o pacientih je za vsakega terapevta nujno potrebno, ker z vodenjem evidence sledimo poteku zdravljenja in omogočamo tudi drugim terapevtom hiter pregled nad postopkom zdravljenja. Vsak terapevt z življenjsko-kozmično energijo lahko kontrolira vsa energetska stanja v preteklosti in mu jih ni potrebno natančno zapisovati, vendar je takšna kontrola prejšnjih stanj zamudna in ni vedno zanesljiva.

Okrajšave za naše terapevtske zapise razvrstimo v dve skupini, in sicer: funkcionalni sistemi in žleze.

arrow_right_alt