7. Fizično telo

Podrobno zdravljenje energetskega plašča okrog telesa, kot je to opisano v prejšnjem poglavju, omogoča neoviran pretok življenjsko-kozmične energije skozi čakre tako, da je fizično telo neobremenjeno s poškodbami aure; kontrola in merjenja na organih in sistemih telesa dajo najbolj točno sliko oz. oceno stanja organizma. Ponovno preverimo vse parametre na energetskem nivoju, da ugotovimo ali smo uspešno pozdravili auro, če aura še sega daleč od telesa in ali je po prvi terapiji ostala še nepoškodovana. Lahko se zgodi, da je aura na nekaterih mestih ponovno poškodovana, kar pomeni, da nismo ugotovili prav vseh vzrokov poškodb ali da je bilo več poškodb na istem mestu, ter da pri prvi terapiji nismo zasledili vseh in jih zdaj pozdravimo. Možno je tudi, da so na pacienta v času med prvo in drugo terapijo vplivali drugi dejavniki, kot so npr. negativni vplivi zlobnih ali dominantnih ljudi, da je pacient prespal ali delal na kraju sečišča geopataloških motenj ali da je nanovo pod vplivom magijskih protokolov.

V primeru, da pri pacientu po I. terapiji ni prišlo do sprememb na boljše pomeni, da je pod močnim vplivom procesa razpadanja energetskega sistema, ki onemogoča zdravljenje. Tukaj se srečujemo z magijo, alkoholom, drogo, tabletami, stranskimi učinki kemoterapije, nevednostjo ali vplivom škodljivih delovanj zemeljskih sil, onesnaženega okolja, nepravilnega prehranjevanja in podobno. Najprej moramo ozdraviti te vplive in posebno pozornost posvetiti morebitnim odvisnostim pacienta od kemijskih in drugih dejavnikov, ki ovirajo vzpostavitev zdravega energetskega sistema in zavirajo uspešno zdravljenje.

Nato popravimo auro, dvignemo nivo življenjske energije in pričnemo z II. terapijo. Drugo terapijo praviloma izvedemo dva dni po zdravljenju energetskega sistema. Preverjanje delovanja funkcionalnih sistemov v telesu omogoča diagnozo bolezni. Ni naša naloga, da obračunamo s posledicami bolezni, temveč da damo fizičnemu telesu energijo, da se bo sposobno upreti bolezni. Fizično telo je potrebno čimbolj razbremeniti in usmeriti v obrambo, kar pomeni, da je potrebno maksimalno funkcioniranje vsakega sistema, ki vsebuje življenjsko energijo zdravega sistema, da vsi organi dosežejo nivo energije zdravega organa.

Če pacient še ni pod uničujočim vplivom bolezni, se bo dobro počutil po prvi in drugi terapiji, zadovoljen bo s tretmajem in zdravljenje ne bo več potrebno. Takšnih primerov, da po dveh terapijah in še eni ali dveh kontrolah pacientu ni več potrebno zdravljenje, je v moji praksi okrog 70 do 80 procentov. Ti pacienti so pravočasno prišli na zdravljenje, njihovo razpoloženje je dobro, počutijo se zadovoljne in srečne, in želijo spoznati tehniko zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo.

Terapevtu na tej stopnji terapije fizičnega sistema telesa, to je II. terapije, ko še pripravljamo pacienta, da bo njegov obrambni sistem maksimalno močan, da bo sam premagal posledice bolezni, podrobno poznavanje anatomije človeka pravzaprav niti ni nujna. Fizičnemu telesu kanaliziramo življenjsko-kozmično energijo, da bo telo maksimalno in zdravo funkcioniralo. Kanalizirana energija bo našla vsa mesta v organizmu, ki so brez energije, ne glede na to, ali terapevt pozna anatomijo ali ne. Tu ni potrebna vizualizacija, mentalna predstava ali podobni prijemi: potrebno je samo, da vemo, kaj delamo.

Izraz »funkcionalni sistem fizičnega telesa« ni najbolj primeren, zaradi tesne medsebojne povezanosti med sistemi, vendar je praksa pokazala, da je ta definicija uporabna za energetsko delo. Delovanje energije je namreč podobno nalivanju vode, ki steka prav tja, kjer je primanjkuje, tako da mikro lociranje terapevtskega delovanja na določeno mesto brez energije na začetku terapije niti ni nujno potrebno.

V vsakem funkcionalnem sistemu v telesu obstajajo organi, ki ga sestavljajo. V praksi najpogosteje obravnavamo organe kot samostojne in neodvisne dele organizma. Organe funkcionalnih sistemov lahko obravnavamo:

Delovna povezava organov in sistemov v organizmu med seboj je zelo pomembna ter jih zdravimo ali obravnavamo kot en sam del telesa.

Poznavanje anatomije človeka in njena tukajšnja razvrstitev na sisteme in organe, podana v nadaljevanju, je v nekaterih primerih posplošena, zlasti za razglede medicinskih strokovnjakov, toda tu je cilj postopno uvajanje in dojemanje organizma in posega vanj za vse tiste, ki niso posebej medicinsko podkovani. Energija je kot svetloba in ni pomembno, kje v prostoru se žarnica za osvetlitev nahaja: pomembno je, da je prostor osvetljen; oziroma, pomembno je, da sistem ali organ telesa sprejme in obdrži energijo in ne podrobno poznavanje poti energije ali anatomije človeka.

arrow_right_alt