8.3. Pregled pristopov terapevta pri obeh terapijah

Prvo in drugo terapijo izvajamo na energetskem in fizičnem telesu organizma kot da bi bili to med seboj ločeni področji, toda moramo se zavedati, da sta energetsko in fizično telo neločljivi in odvisni eno od drugega, zato sta tudi prva in druga terapija neločljivi: zdravljenje mora vsebovati obe terapiji hkrati, povezani tudi časovno. Kot terapevti z življenjsko-kozmično energijo sledimo razvoju bolezni od vzroka do posledice, zato moramo za uspešno zdravljenje opraviti vse faze zdravljenja od vzroka do vidnih posledic na telesu.

Ustaljeni ritem oz. termini terapij, ki jih redno izvajamo v praksi, so vezani na časovni potek: po preteku 24ih oziroma 48ih ur po prvi terapiji opravimo drugo terapijo. Praksa je pokazala, da je najugodneje za pacienta, če terapevt sledi postopku terapije oz. ukrepa usklajeno z ovirami in pastmi, ki se nahajajo v ogroženi auri in fizičnem telesu, v presledku 24ih ur. Tako se energija, katero smo kanalizirali in z njo ozdravili auro ustali, da jo organizem lahko sprejme in da s tem vzpostavi novo energetsko stanje aure. Tudi praksa je pokazala, da organizem uravnava novo energetsko stanje aure približno 24 do 48ur in da potem začne ustvarjati lastno energetsko stanje na osnovi zdravilnih energij, spreminjati auro in njene parametre, kar upočasni ali zaustavi postopek zdravljenja in podaljša terapijo; prisili nas, da moramo auro nanovo zdraviti.

Dodatno na organizem pritiskajo še neodstranjene oblike poškodbe aure in vzroki za težje bolezni; na organizem lahko ob tem delujejo različni razdiralni protokoli uroka, prekletstva in magije, ki smo jih samo blokirali v prvi terapiji, ter programirano postavljeni zlobni duhci, katere še nismo odpravili, kar nam vse skupaj nalaga, da moramo natančno narediti po določenem časovnem presledku prvo in drugo terapijo. Posebno previdnost priporočam pri registriranju in pasteh, ki jih prinašajo uroki, prekletstva, magija in magijsko programirani duhci. Tudi za vse te omenjene poškodbe je dolgoletna praksa potrdila, da je nujno potrebno drugo terapijo opraviti v času od 24 do 48 ur po prvi terapiji oziroma drugi dan.

arrow_right_alt