Kolofon

Božidar Djurica
ŽIVLJENJSKO-KOZMIČNA ENERGIJA
ŽIVLJENJE BREZ BOLEZNI
Drugi del: Zdravljenje energetskega in fizičnega telesa

zivljenjsko-kozmicna.net

Lektor: prof.dr. Vladimir Osolnik
Založnik: Alternativa, Irena Golouh, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana 041 284 879
Graficna obdelava: Tena Rebernjak
Digitalna obdelava: Helena Kavcic Gorišek
Prelom: Helena Kavcic Gorišek

Elektronska izdaja, oktober 2023


Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 167816451
ISBN 978-961-95065-1-6 (HTML)
ISBN 978-961-95065-4-7 (PDF)

arrow_right_alt