9.3.2. Sveta mesta

S sistematskim pregledom ugotovimo, če je bil na tej lokaciji nekdaj zgrajen sakralni objekt, cerkev, kužno znamenje, prostor srečanj različnih sekt, žrtvenik, čarovniški sabat, oltarji črnih maš in podobno.

Tukaj se lahko srečamo z vsemi energetskimi oblikami in z zelo različnimi vzroki za navezanost duš na ta prostor na Zemlji. Za odpravljanje duš je treba uporabiti postopek

zdravljenja in nevtralizacije nekaterih energetskih oblik ter jih s transformacijskimi pravili za zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo odstraniti s parcele.

Vojaški tabor

V vsaki vojni resnica najprej izgubi svojo veljavo, zaradi česar je zla dela vojaških ali para vojaških enot nasilno izvajanih na zajetih vojakih težko odkriti. Zlasti skrbno se skrivajo v tajnosti delovanja različnih preiskovalnih enot, ki delujejo v ujetniških in begunskih zbirališčih in v zaporih, kjer se z različnimi fizičnimi torturami nad zaporniki, zaradi tajnosti in skritja zločinov te žrtve likvidirajo. Tudi posamezni zaporniki niso brez greha, zato so duše ubitih, katere ostanejo, vezane za mesto zločina z različnimi obveznostmi do odhoda na svojo pot.

arrow_right_alt