9.4.1. Duše sorodnikov

Najprej ugotovimo, če so v prostorih ostale duše sorodnikov, kateri so zaradi neke obveznosti, krivice, emotivne povezanosti z bolnim članom družine ali zaradi navezanosti na prostor, objekt ali kraj prebivanja, kot je to primer pri priseljencih in podobno, še vedno tu. Zasledimo, da imajo posamezniki pred smrtjo pogosto zadnjo željo, da jih pokopljejo v rojstnem kraju, četudi je le-ta daleč od mesta smrti ali celo na drugem kontinentu. Takšna obveznost do umrlega, v primeru, da je sorodniki ne izpolnijo, ustvarja različne energetske oblike. Najbolj izrazito in močno se formira moteča energija, če se zadnja želja umrlega ni mogla izpolniti iz nekega objektivnega razloga.

Naredimo analizo duše in njene navezanosti na kraj dogodka, po potrebi izvedemo tudi zdravljenje na nivoju duš.

Duši damo življenjsko energijo in jo nato odpravimo na njeno pot z

uporabo transformacijskih pravil iz programa za zdravljenje z življenjsko-kozmično energijo.

arrow_right_alt