4.5. Pravila transformacij

Navedena pravila, ki jih v besedilu postopoma gradim, spremlja vprašanje, kako so dokazljiva? Mi terapevti lahko odgovor ponudimo s svojimi uspešnimi posegi oz. rezultati zdravljenja; drugega natančnega odgovora zaenkrat ne poznamo, oz. ne moremo dati zaradi dveh vzrokov. Prvič, dogajanja na duhovnem nivoju nimajo enakih parametrov kot na fizičnem nivoju in nesposobni smo jih razložiti; drugič, z doseženimi spoznanji in znanimi termini težko prikažemo nek duhovni dogodek na fizičnem nivoju.

Menim, da se nahajamo v času pred odkritjem teh zakonitosti, in da je najbolje te zakonitosti šteti za aksiome. Slepo jih kaže sprejeti take, kot so; njihova realizacija s povratno informacijo in številčnostjo nam je dala zagotovilo uspešnosti. Naomi Feinberg je imela prav, ko je na vprašanje, kako te njene transformacije delujejo, odgovorila: »Ne vem, toda delujejo.«

Naše transformacije, ki jih lahko imenujemo tudi mantrično meditacijski sistemi ali pravila, so duhovna pravila, ki jih izvajamo kot aksiome na fizični ravni. Prav tako merkavo kot psihotronični stroj na duhovnem nivoju sprejmemo kot aksiom za delovanje na fizični ravni.

To pomeni, da so pravila, kot je npr. sklop vzrokov, danes terapevtski aksiomi, ki jih moramo izvajati natančno tako, kot so zapisani. Njihova učinkovitost je bila v praksi večkratno potrjena, zato improvizacije pri zdravljenju niso dovoljene, ker ne bodo dale uspešnega rezultata. Nič pa nas ne ovira, da ne bi izvedli vsesplošne eksperimente z nalogo in ciljem, da bi dognali nove zakonitosti in pravila, nova spoznanja in nove aksiome.

arrow_right_alt