4.2. Prva terapija

Na energetskem telesu najprej pregledamo energetske poškodbe nad prepono in poiščemo stanja oz. mesta:

in jih ozdravimo s prvim ali drugim transformacijskim pravilom. Večina vzrokov za poškodbe energetskega telesa nad prepono so energetskega izvora, medtem ko so poškodbe pod prepono praviloma fzičnega izvora; zdravimo jih enako kot poškodbe nad prepono. Najhujše poškodbe energetskega telesa povzročijo namenski protokoli uroka, prekletstva in magije, ki delujejo v obliki črpalke za uničenje energetskega potenciala; zdravimo jih s posebnim postopkom, ki uniči njihov programski sistem za delovanje.

Poleg energetskih poškodb pri prvi terapiji vedno pregledamo še:

ki sta sicer fzična dela telesa, vendar direktno vplivata na energijo okrog telesa. Kontroliramo energetsko stanje hrbteničnih vretenc ter krvi, in če so brez energije, jih okrepimo in ozdravimo s četrtim pravilom.

Na koncu prve terapije kontroliramo tudi življenjsko energijo:

in v kolikor nima dovolj energije, jo s tretjim pravilom povrnemo in združimo komplementarnega partnerja s pacientom.

Pomembno je, da terapevt vodi evidenco stanja pacienta pred in po terapiji, zaradi pravilnega pristopa k drugi terapiji; še bolj pomembno pa je, da lahko na osnovi našega zapisa (na evidenčnem kartonu) drug terapevt nadaljuje začeto delo.

arrow_right_alt